Datele de pe internet ale utilizatorilor și conversațiile telefonice, cum ar fi cele referitoare la identitate, localizare sau durata unui apel, nu pot fi stocate pe termen nelimitat, de către operatori, a decis Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Totuși, există excepții în cazul în care un stat se confruntă cu probleme sau amenințări care