Uniunea Europeană inițiază o nouă acțiune pentru reglementarea unor aspecte ce țin de viiitorul digital al UE. De data aceasta, Comisia Europeană dorește să legifereze modul în care companiile care oferă servicii bancare și băncile din spațiul european utilizează servicii cloud. Prin aceaste măsuri, companiile mari care oferă acest tip de servicii, și anume Google